Πορτογαλικά (pt) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ao < πρόθεση a + άρθρο o

  ΣυγχώνευσηΕπεξεργασία

ao (pt)