ρήμα antaŭvidi
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας antaŭvidas antaŭvidanta antaŭvidata
αόριστος antaŭvidis antaŭvidinta antaŭvidita
μέλλοντας antaŭvidos antaŭvidonta antaŭvidota
υποθετική antaŭvidus - -
προστακτική antaŭvidu - -

antaŭvidi (eo)