Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ρήμα anonci
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας anoncas anoncanta anoncata
αόριστος anoncis anoncinta anoncita
μέλλοντας anoncos anonconta anoncota
υποθετική anoncus - -
προστακτική anoncu - -

anonci (eo)