Σουηδικά (sv) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ankomst 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ankomst (sv)