Σλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

angličtina (sk) θηλυκό

  1. τα αγγλικάΤσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

angličtina (cs) θηλυκό

  1. τα αγγλικά