Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

an-diugh (gd)