Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

amita (eo)

  • αόριστος της επιθετικής παθητικής μετοχής του ρήματος ami