Ισπανικά (es)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

amigos (es)