Ρουμανικά (ro)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

amică (ro) θηλυκό