Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

alcooliques (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

alcooliques (fr)