Άνοιγμα κυρίου μενού

Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή επιθέτουΕπεξεργασία

alcooliques (fr)

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

alcooliques (fr)