Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

akuzativ (cs) αρσενικό