Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

afterimage (en)

Δείτε επίσης επεξεργασία