Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

adoucissante (fr)