Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

abballare < ab- + ball(a) + -are
Απόγονοι νέα ελληνικά: αμπαλάρω

  Ρήμα επεξεργασία

abballare (it)

  Πηγές επεξεργασία