Δείτε επίσης: Yémen

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Yemen (en)Βασκικά (eu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Yemen (eu)Δανικά (da) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Yemen (da)Ισπανικά (es) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Yemen (es)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Yemen (it)Ρουμανικά (ro) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Yemen (ro)Σουηδικά (sv) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Yemen (sv)Σουηδικά (sv) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Yemen < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Yemen αρσενικό ή θηλυκό

  Πηγές επεξεργασία

  • Last names with at least 10 bearers among persons registered on 31 December of each year. Year 1999 - 2020, Statistics Sweden [1]