Δείτε επίσης: web

Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

Web < συντομομορφή του World Wide Web

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Web (en)

Πολυλεκτικοί όροιΕπεξεργασία