Ετυμολογία

επεξεργασία
Wandel < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Wandel αρσενικό ή θηλυκό

  • Familienforschung in Westpreußen, ανακτήθηκε στις 20/8/2023 [1], [2]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Wandel < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Wandel αρσενικό ή θηλυκό

  • Pagine Bianche, ανακτήθηκε στις 22/8/2023 [3]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Wandel < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Wandel αρσενικό ή θηλυκό

  • Last names with at least 10 bearers among persons registered on 31 December of each year. Year 1999 - 2020, Statistics Sweden [4]