Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Vanuatu (en)Βασκικά (eu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Vanuatu (eu)Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Vanuatu (fr)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Vanuatu (de) ουδέτεροΙσπανικά (es) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Vanuatu (es)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Vanuatu (it)Πορτογαλικά (pt) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Vanuatu (pt)