Συντομομορφή

επεξεργασία

Ud. (es) και Vd.

  • συντομομορφή του usted