Συντομομορφή

επεξεργασία

Vd. (es) και Vd.

  • συντομομορφή του usted