Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (en) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (eu) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (gl) αρσενικό  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (de) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (da) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (et) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (es) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (it) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (ca) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (ms) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (nl) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (hu) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (pl) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (pt) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (ro) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (sk) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (sl) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (tr) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor (fi) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor αρσενικό  Ετυμολογία

επεξεργασία
Thor < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor αρσενικό

  • Finnish Digital and Population Information Agency, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, ενημέρωση δημοτολογίου μέχρι τις 31/7/2023 [1], φύλλο Miehet kaikki  Ετυμολογία

επεξεργασία
Thor < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor αρσενικό ή θηλυκό

  • Familienforschung in Westpreußen, ανακτήθηκε στις 20/8/2023 [2], [3]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Thor < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor αρσενικό ή θηλυκό

  • Last names with at least 10 bearers among persons registered on 31 December of each year. Year 1999 - 2020, Statistics Sweden [4]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Thor < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor αρσενικό

  • Den samlede liste over for- og efternavne i Region Nordjylland (Ο πλήρης κατάλογος των ονομάτων και των επωνύμων στην περιοχή Βόρεια Γιούτλαντ), nordjyske.dk, ανακτήθηκε στις 13/9/2023 [5]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Thor < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor αρσενικό

  • Names given to children in Poland in 2000-2019 - first name, Poland's Data Portal (Otwarte Dane), ανακτήθηκε στις 13/9/2023 [6]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Thor < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor αρσενικό

  • Statistisk sentralbyrå / Statistics Norway, 10467: Born persons, by first name, contents and year, (first name used by 200 persons or more at the end of the year) ανακτήθηκε 6/9/2023 [7]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Thor < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Thor αρσενικό