Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

The Firm < • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  . → δείτε τις λέξεις the και firm

  Κύριο όνομα επεξεργασία

The Firm (en) (ΗΒ)

  Πηγές επεξεργασία