Ετυμολογία

επεξεργασία
The Firm < • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  . → δείτε τις λέξεις the και firm

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

The Firm (en) (ΗΒ)