Κάτω σαξονικά (nds)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Suerstoff (nds)