Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Stockholm (en)Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Stockholm (fr)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Stockholm (de)Δανικά (da) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Stockholm (da)Νορβηγικά (no) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Stockholm (no)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Stockholm (nl)Ουγγρικά (hu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Stockholm (hu)Σουηδικά (sv) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Stockholm (sv)