Γερμανικά (de) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Stickstoff 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Stickstoff (de)Κάτω σαξονικά (nds)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Stickstoff (nds)