Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sri Lanka (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sri Lanka (eu)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sri Lanka (fr)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sri Lanka (de)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sri Lanka (es)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sri Lanka (it)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sri Lanka (nl)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sri Lanka (pl)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sri Lanka (pt)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sri Lanka (fi)