Δείτε επίσης: sextant

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sextant (en)

Δείτε επίσης

επεξεργασία  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sextant (fr)

Δείτε επίσης

επεξεργασία  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sextant (de)

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

Sextant (de)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sextant (ca)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sextant (nl)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sextant (sk)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sextant (cs)