Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Sewastopol (de) ουδέτερο, μόνο στον ενικό