Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Audio (US) 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Serbia (en)Αλβανικά (sq)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Serbia (sq)Αστουριανά (ast) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Serbia (ast)Βασκικά (eu) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Serbia (eu)Εσθονικά (et) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Serbia (et)Ισπανικά (es) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Serbia (es)Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Serbia (it)Μαλαϊκά (ms) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Serbia (ms)Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Serbia (no)Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Serbia 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Serbia (pl) θηλυκόΡουμανικά (ro) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Serbia (ro)Φινλανδικά (fi) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Serbia (fi)