Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Serbia (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Serbia (sq)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Serbia (ast)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Serbia (eu)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Serbia (et)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Serbia (es)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Serbia (it)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Serbia (ms)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Serbia (no)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Serbia (pl) θηλυκό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Serbia (ro)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Serbia (fi)