Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Serbia (en)Αλβανικά (sq) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Serbia (sq)Αστουριανά (ast) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Serbia (ast)Βασκικά (eu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Serbia (eu)Εσθονικά (et) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Serbia (et)Ισπανικά (es) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Serbia (es)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Serbia (it)Μαλαϊκά (ms) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Serbia (ms)Νορβηγικά (no) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Serbia (no)Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Serbia (pl) θηλυκόΡουμανικά (ro) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Serbia (ro)Φινλανδικά (fi) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Serbia (fi)