Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /sǎːʋez sǒʋjetskix sotsijalǐstitʃkiːx repǔbliːkaː/
τυπογραφικός συλλαβισμός: Sa‐ve‐z Sov‐jet‐skih So‐ci‐ja‐lis‐tič‐kih Re‐pub‐li‐ka

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika (sh) (κυριλλική γραφή: Савез Совјетских Социјалистичких Република) αρσενικό

Συνώνυμα

επεξεργασία