Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Polyxena (en) θηλυκόΓερμανικά (de) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Polyxena (en) θηλυκόΑγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Polyxena (la) θηλυκόΟλλανδικά (nl) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Polyxena (nl) θηλυκόΣουηδικά (sv) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Polyxena (sv) θηλυκό