Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pegasus (en)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pegasus (de)Δανικά (da) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pegasus (da)Νορβηγικά (no) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pegasus (no)Νεονορβηγικά (nn) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pegasus (nn)Λατινικά (la) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pegasus (la), γενική: Pegasi.Σουηδικά (sv) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pegasus (sv)Φινλανδικά (fi) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pegasus (fi)Πορτογαλικά (pt) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pegasus (pt)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pegasus (nl)Κορσικανικά (co) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pegasus (co)Ινδονησιακά (id) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pegasus (id)