Βοσνιακά (bs)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Pariz (bs)


Βρετονικά (br) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Pariz (br)


Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Pariz (sr)


Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Pariz (sh)


Σλοβενικά (sl) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Pariz (sl)