Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Pòl (gd) αρσενικό