Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oslo (en)Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oslo (fr)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oslo (de)Δανικά (da) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oslo (da)Ισπανικά (es) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oslo (es)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oslo (it)Νορβηγικά (no) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oslo (no)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oslo (nl)Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oslo (pl)Πορτογαλικά (pt) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oslo (pt)Σουηδικά (sv) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oslo (sv)