Δείτε επίσης: Omán

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oman (en)Βασκικά (eu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oman (eu)Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oman (fr)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oman (de)
Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oman (it)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oman (nl)Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oman (pl)Φινλανδικά (fi) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oman (fi)Σλοβενικά (sl) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Oman < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Oman αρσενικό ή θηλυκό

  Πηγές επεξεργασία

  • Priimki (M-R), Slovenija, letno, Vlada Republike Slovenije Statistični Urad Republike Slovenije (Επώνυμα (M-R), ετήσια, Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας), ανακτήθηκε 31/8/2023, CC BY 4.0 [1]