Δείτε επίσης: Omán

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Oman (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Oman (eu)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Oman (fr)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Oman (de)
  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Oman (it)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Oman (nl)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Oman (pl)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Oman (fi)  Ετυμολογία

επεξεργασία
Oman < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Oman αρσενικό ή θηλυκό

  • Priimki (M-R), Slovenija, letno, Vlada Republike Slovenije Statistični Urad Republike Slovenije (Επώνυμα (M-R), ετήσια, Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας), ανακτήθηκε 31/8/2023, CC BY 4.0 [1]