Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

Oberfläche (de) θηλυκό