Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Norvégien αρσενικό, θηλυκό Νorvégienne

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

norvégien αρσενικό, θηλυκό norvégienne