Κύριο όνομα

επεξεργασία

Nizozemska (hr) θηλυκό, μόνο στον ενικό