Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Netherlands (en)

Σημειώσεις επεξεργασία

Συνήθως χρησιμοποιείται με το οριστικό άρθρο the