Δείτε επίσης: natur

  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

Natur (de)