Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Morphou (en)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

---

Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Morphou (fr)

---

Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Morphou (it)

---

Ουγγρικά (hu) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Morphou (hu)

---

Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Morphou (nl)