Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Morfou (en)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

---

Γερμανικά (de) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Morfou (de)

---

Ισπανικά (es) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Morfou (es)

---

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Morfou (no)

---

Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Morfou (nl)