Βρετονικά (br) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Merc'her (br) αρσενικό