Δείτε επίσης: lupus

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Lupus (la), γενική: Lupi


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Lupus (en)


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Lupus (id)


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Lupus (es)


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Lupus (co)


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Lupus (pt)


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Lupus (tr)