Ετυμολογία

επεξεργασία
Luk < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Luk αρσενικό ή θηλυκό

  • Cogniomi italiani, codiceinverso.it, ανακτήθηκε στις 23/8/2023 [1]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Luk < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Luk αρσενικό ή θηλυκό

  • Priimki (G-L), Slovenija, letno, Vlada Republike Slovenije Statistični Urad Republike Slovenije (Επώνυμα (G-L), ετήσια, Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας), ανακτήθηκε 16/9/2023, CC BY 4.0 [2]