Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Προφορά Επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα Επεξεργασία

Liechtenstein (en)Βασκικά (eu) Επεξεργασία

  Κύριο όνομα Επεξεργασία

Liechtenstein (eu)Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κύριο όνομα Επεξεργασία

Liechtenstein (fr)Γερμανικά (de) Επεξεργασία

  Προφορά Επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα Επεξεργασία

Liechtenstein (de)


Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  Κύριο όνομα Επεξεργασία

Liechtenstein (it)Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  Προφορά Επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα Επεξεργασία

Liechtenstein (nl)Φινλανδικά (fi) Επεξεργασία

  Κύριο όνομα Επεξεργασία

Liechtenstein (fi)