Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liban (bs)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liban (fr) αρσενικό  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liban (pl) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liban (ro)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liban (sr)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liban (sh)  Ετυμολογία

επεξεργασία
Liban < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liban αρσενικό ή θηλυκό

  • Finnish Digital and Population Information Agency, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, ενημέρωση δημοτολογίου μέχρι τις 31/7/2023 [1], φύλλο Miehet kaikki  Ετυμολογία

επεξεργασία
Liban < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liban αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [2]: Το επώνυμο αυτό εμφανίζεται στις Περιοχές: Belgique, Wallonie του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Liban < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liban αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [3]: Το επώνυμο αυτό εμφανίζεται στις Περιοχές: Belgique, Wallonie του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Liban < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liban αρσενικό ή θηλυκό

  • Pagine Bianche, ανακτήθηκε στις 22/8/2023 [4]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Liban < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liban αρσενικό ή θηλυκό

  • Last names with at least 10 bearers among persons registered on 31 December of each year. Year 1999 - 2020, Statistics Sweden [5]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Liban < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liban αρσενικό

  • Den samlede liste over for- og efternavne i Region Nordjylland (Ο πλήρης κατάλογος των ονομάτων και των επωνύμων στην περιοχή Βόρεια Γιούτλαντ), nordjyske.dk, ανακτήθηκε στις 13/9/2023 [6]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Liban < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liban αρσενικό

  • Statistisk sentralbyrå / Statistics Norway, 10467: Born persons, by first name, contents and year, (first name used by 200 persons or more at the end of the year) ανακτήθηκε 6/9/2023 [7]