Κύριο όνομα

επεξεργασία

Kočijaš (hr) αρσενικό, μόνο στον ενικό