Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Ivoiriennes (fr)